เปิดตัวเลขหมู่บ้านสีฟ้า ทุก รพ.เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันที่ 3 ส.ค. 64 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณที่ทำการปกครองจังหวัดเชียง ใหม่ จัดทำข้อมูลหมู่บ้านสีฟ้า “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 ” ระบุในจำนวน 2,066 หมูบ้าน และชุมชุนใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านปลอดเชื้อโควิด- 19 ทั้งหมด 1,472 หมู่บ้านและชุมชน หรือร้อยละ 71.39 โดยมีอำเภอแม่แจ่มเป็นอำเภอปลอดเชื้อ 100 % จากทั้งหมด 104 หมู่บ้าน รองลงมาคืออำเภอพร้าว ปลอดเชื้อ 106 จาก 109 หมู่บ้าน และชุมชน

ขณะที่คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะเปิดให้กลุ่มเสี่ยงสูงนี้ทั้งที่ได้จองคิวจากแพลตฟอร์ม “ก๋ำแปงเวียง” และ วอร์คอิน เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. เมื่อฉีดให้ 3 กลุ่มเสี่ยงสูงครอบคลุมแล้ว จะได้ฉีดให้กลุ่มอายุ 18-59 ปีเป็นลำดับต่อไป เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และเพิ่มพื้นที่หมู่บ้านสีฟ้าให้มากขึ้น

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดฉีดวัคซีนไปแล้ว 347,522 คน จากจำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ของจังหวัดที่ 1,200,000 คน และ นอกจากฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดยังยกระดับมาตรการควบคุมโรค กำหนดให้การจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน พร้อมทั้งให้ผู้จัดกิจกรรมกำหนดเวลาการทำกิจกรรมร่วมกันให้น้อยที่สุด และ งดการรับประทานอาหารร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ยื่นความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ (สคร.ที่ 1 เชียงใหม่) เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาอนุญาตเป็นรายไป

ส่วนสถานการณ์โควิด -19 วันนี้จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 66 ราย เป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับทรงตัวมานานกว่าสัปดาห์ ที่พบผู้ป่วยใหม่เฉลี่ยที่ 50 – 70 รายต่อวัน ยอดสะสมที่ 5,708 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 804 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น