ผอ.สพม.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันทรายวิทยาคม โดยมี นายนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายมานพ วรรณศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคลากร นายเนรมิต ใจแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางพิสมัย แสงคำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และคณะครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น