ลำปาง รับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เพื่อใช้ในการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เวลา 17.30 น.วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่โรงพยาบาลลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง พร้อมด้วยคณะแพทย์เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสาธารณะสุจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ได้ร่วมกันรับมอบ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ความดันบวก ลำปางสู้ภัยโควิด 19 ชนิดลากพ่วง และเครื่องผลิต โอโซน ฆ่าเชื้อไวรัส จากนายนัทธี อินต๊ะเสน ประธานบริหารบริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จํากัด ที่ได้มาส่งมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ในครั้งนี้ สำหรับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยฯ เป็นรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 แบบเคลื่อนที่ ถูกออกแบบให้มีเป้าหมายให้ใช้งานได้ทั่วถึงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็ว โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ช่วยเสริมประสิทธิภาพการค้นหาเชิงรุก สามารถปกป้องเจ้าหน้าที่ ช่วยประหยัดทรัพยากรชุด PPE และเพิ่มความสะดวกสบายให้เจ้าหน้าที่มากขึ้น ในกาตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วน เครื่องผลิต โอโซน ฆ่าเชื้อไวรัส ก็จะนำไปติดตั้งสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามในการให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยและการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงานให้ปลอดภัยมากที่สุด


ขณะที่สถานการณ์รายงานผู้ป่วยไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ ณ เวลา 09.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 50 คน จำแนกเป็นโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 40 คน พบในจังหวัด 10 คน รักษาหายกลับบ้าน 103 คน และเสียชีวิต 1 ราย สถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยสะสม 1090 คน จำแนกเป็นโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 584 คน พบในจังหวัด 330 คน และโรงเรียนจิตต์อารี ฯ 176 คน อยู่ระหว่างรักษา 387 คน รักษาหายกลับบ้าน 699 คน และเสียชีวิตสะสม 4 ราย และข้อมูลสรุปการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น. สะสม 68,984 เข็ม แยกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 51,540 คน เข็มที่ 2 จำนวน 16,679 คน และเข็มที่ 3 จำนวน 765 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น