ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมีอันตรายเข้าอุทยานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ หลังมีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเลเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการนำและใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ โดยจากข้อมูลทางวิชาการพบว่าสารเคมีหลายชนิดที่พบในครีมกันแดด มีส่วนทำให้ปะการังเสื่อมโทรมลง เนื่องจากสารเคมีเหล่านั้นทำลายตัวอ่อนปะการัง ขัดขวางระบบสืบพันธ์ุ และทำให้ปะการังฟอกขาว จึงออกประกาศ ดังนี้

1.ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไป ในอุทยานแห่งชาติ ไต้แก่ Oxybenzone(Benzophenone-3,BP-3),Octinoxate (Ethythexyl methoxycinnamnate), 4-Methytbenzylid Camphor (4MBC) และ Buty (paraben หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 20 ประกอบมาตรา *7 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น