(มีคลิป) ให้ประชาชนที่เข้าพักและพนักงานในโรงแรมบีทูแอร์พอร์ต ในช่วงวันที่ 26 ก.ค. – 3 ส.ค. สังเกตอาการตนเอง หากพบมีอาการผิดปกติ ให้ไปตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

วันนี้ (4 ส.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 49 ราย โดยเมื่อวานนี้ (3 ส.ค. 64) ได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง จำนวน 2,392 ราย พบผู้ติดเชื้อ 44 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างจังหวัดและขอกลับภูมิลำเนาเพื่อมารักษาตัว ด้านปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นเช่นเดิม คือการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัดมีสัดส่วนที่สูง

การตรวจเชิงรุกในกลุ่มคนเก็บลำไย อำเภอดอยเต่า ตรวจไป 189 ราย และอำเภอแม่แตง ตรวจไป 95 ราย ทั้งหมดไม่พบเชื้อ ส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ เที่ยวบินอู่ตะเภา-เชียงใหม่ มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจ Swab 8 ราย พบผลเป็นลงทั้งหมด ด่านสารภีตรวจรถบรรทุก 122 ราย พบผลบวก 2 ราย ส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงจากสถานปฏิบัติธรรมไท่หลิน ตรวจไปทั้งหมด 29 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย และผู้เดินทางเข้าจังหวัดที่มีผลตรวจ ATK เบื้องต้น 14 ราย ต้องรอตรวจยืนยัน พบผู้มีผลบวก 11 ราย

สำหรับรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49 ราย มีรายละเอียด ดังนี้ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดจำนวน 19 ราย ซึ่งมาจากคลัสเตอร์ฟาร์มคัดแยกไข่ไก่ อำเภอหางดง 2 ราย คลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรมไท่หลิน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1 ราย คลัสเตอร์การรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่อำเภอสันป่าตอง-อำเภอแม่วาง 1 ราย โกดังกะหล่ำปลี ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง 2 ราย โกดังมะเขือเทศ อำเภอฮอด 2 ราย ครอบครัวหมู่ 11 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม 3 ราย ผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 6 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 2 ราย


ส่วนผู้ติดเชื้อ 30 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยมาจากกรุงเทพมหานคร 11 ราย ปทุมธานีมากที่สุด 12 ราย ชลบุรี 4 ราย ราชบุรี ระยองและสมุทรปราการจังหวัดละ 1 ราย
โดยผุ้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามา เป็นพนักงานบริษัทตกแต่งภายใน Kokoro โดยมาทำงานที่ร้านพาวเวอร์บาย บริเวณห้างบ้านแอนด์บียอน เชียงใหม่แอร์พอร์ต เดินทางมาทั้งหมด 9 คน พบติดเชื้อทั้ง 9 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม โดยพักที่โรงแรมบีทูแอร์พอร์ต มาจากกรุงเทพฯและขอนแก่น โดยไม่ได้มีการกักตัวและไม่ได้ตรวจคัดกรองตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เดินทางเข้ามา ดังนั้นจึงขอประกาศให้ผู้ที่เข้าพักและพนักงานในโรงแรมบีทูแอร์พอร์ต เชียงใหม่ ในช่วงวันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม ให้สังเกตอาการตนเอง หากพบมีอาการผิดปกติ ให้ไปขอรับการตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมบอกประวัติเสี่ยง และกักตัว 14 วัน หากผลเป็นลบ

สำหรับคลัสเตอร์ฟาร์มแยกไข่ไก่ อำเภอหางดง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2 ราย เป็นพนักงานแผนกไข่ไก่ 1 ราย ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 1 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 169 ราย โดยวันนี้ทีมรถชีวนิรภัยพระราชทาน ของสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกกลุ่มผู้กักตัวนอกโรงงาน 150 รายแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจ

คลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรมไท่หลิน หนองหอย พบเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้ปฏิบัติธรรม รวมคลัสเตอร์นี้มีผู้ติดเชื้อสะสม 25 ราย ,โกดังกะหล่ำปลี ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง ยังไม่มีการประกาศเป็นคลัสเตอร์ใหม่ เนื่องจากพบการติดเชื้อในวงจำกัด โดยวันนี้พบเพิ่ม 2 ราย คือ CM 5807 เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน และ CM5823 เป็นผู้สัมผัสในโกดัง รวมทั้งหมด 5 ราย และการติดเชื้อที่ตลาดหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย
คลัสเตอร์โกดังมะเขือเทศ อำเภอฮอด พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 14 ราย โดย CM 5826 เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว และพนักงานในโกดังปิ่นทอง และ CM 5827 เป็นบุคลากรทางการแพทย์
คลัสเตอร์กิจกรรมรวมกลุ่ม อำเภอสันป่าตองและอำเภอแม่วาง พบเพิ่ม 1 ราย รวมยอดสะสม 9 ราย โดยรายใหม่ CM 5833 เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจพบเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ส่วนข้อมูลของการสอบสวนโรคเพิ่มเติม พบการให้ข้อมูลเท็จ กรณีคลัสเตอร์มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต จากที่มีผู้ติดเชื้อให้ข้อมูลว่าทำงานในแคมป์พฤกษาวิลล์ ภายหลังตรวจสอบแล้วว่า ไม่มีแคมป์งานดังกล่าวแต่อย่างใด โดยผู้ติดเชื้อทั้ง 4 รายเป็นเพียงผู้พักอาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้เท่านั้น

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
4 สิงหาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น