ประกาศ!แนวทาง ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ประกาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตามการนัดในระบบ “หมอพร้อม ก๋ำแปงเวียง และ วอล์กอิน” (ตามเวลานัดหมายในแต่ละวัน)

ทุกท่านจะได้รับ
วัคซีนเข็มที่ 1 เป็น วัคซีน ซิโนแวค
วัคซีนเข็มที่ 2 เป็น วัคซีน แอสตร้า เซเนก้า ห่างกัน 3-4 สัปดาห์

ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง)

แนวทางนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ call center
โทร 053-934900 และ 053-934901 (ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.)

ประกาศ : วันที่ 4 ส.ค. 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น