(มีคลิป) ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจผู้ครบวาระปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ของตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.39 น. ณ ห้องประชุมหลวงนาถนรานุบาลตำรวจภูธรจังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้าน ตำรวจภูธรภาค 5 , พ.ต.อ.วรพงศ์ คำลือ รอง ผบก.สส.ภ.5  เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.น่าน โดยมี พล.ต.ต.มงคล สัมภวะมงคล ผบก.จ.น่าน , รอง ผบก.ภ.จว.น่าน, หน.สภ.ในสังกัด, คณะชมรมแม่บ้าน ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.น่าน ให้การต้อนรับ

จึงได้มอบนโยบายให้เทิดทูนและพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล ตร. และ ภ.5 โดยเคร่งครัดและเป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจผู้ครบวาระปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

พร้อมทั้ง ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ สืบไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น