ผอ.สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ ร่วมวางหรีด ทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่เตียม อินทนนท์

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมวางหรีด ทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่เตียม อินทนนท์ อายุ 84 ปี มารดา รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ อินทนนท์ อาจารย์ประจำคณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งศพไว้ ณ วัดสันป่ายาง อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ จะประกอบพิธีฌาปนกิจศพ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 พิธีเป็นไปในรูปแบบ New Normal ณ สุสานบ้านสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น