ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจ

ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจผู้ครบวาระปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ในสังกัด ภ.จว.น่าน จำนวน 49 นาย
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้าน ตำรวจภูธรภาค 5 และ พ.ต.อ.วรพงศ์ คำลือ รอง ผบก.สส.ภ.5 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.น่าน โดยมี พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล ผบก.ภ.จว.น่าน, รอง ผบก.ภ.จว.น่าน, หน.สภ.ในสังกัด, คณะชมรมแม่บ้าน ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.น่าน ให้การต้อนรับ จึงได้มอบนโยบายให้เทิดทูนพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล ตร. และ ภ.5 โดยเคร่งครัด และเป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจผู้ครบวาระปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 และโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ตร. สังกัด ภ.จว.น่าน จำนวน 49 นาย
พร้อมนี้ ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ สืบไป ณ ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น