แห่รับเงินเยียวยาค่าเทอม ทำคลัสเตอร์หนองเต่าลามหนัก ด้านจังหวัดไฟเขียวเปิดโรงเรียนแล้ว 40 แห่ง พร้อมจับตาควบคุมอย่างใกล้ชิด

วันที่ 15 ก.ย.64 รายงาน่ขาวแจ้งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งที่ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อสูงกว่า 50 ราย ขณะที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เร่งควบคุมคลัสเตอร์บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมติสั่งปิดหมู่บ้านหนองเต่าเป็นเวลา 14 วัน พร้อมประกาศให้อีก 3 หย่อมบ้าน ได้แก่ หย่อมบ้านนาน้อย หย่อมบ้านขุนห้วยไส้ และหย่อมบ้านป่าบงงาม เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า- ออก ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 ก.ย.64 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

สำหรับคลัสเตอร์บ้านหนองเต่า ล่าสุดพบติดเชื้อยืนยันแล้ว 74 รายและยังมีผู้ที่รอผลการตรวจเพิ่มเติมอีก 102 ราย โดยในวันนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมยานพาหนะ ช่วยรับส่ง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 คลัสเตอร์บ้านหนองเต่า ไปกักตัวยังสถานที่กักตัวในชุมชน ที่สำนักสงฆ์วัดสัมมานะ รวมจำนวน 102 คน

ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้เกิดคลัสเตอร์ในหมู่บ้าน คือ การรวมกลุ่มเล่นเกมส์ของเด็กๆ และการรับเงินเยียวยาค่าเทอม 2,000 บาทที่โรงเรียน ขณะนี้ได้นำผู้ติดเชื้อทั้งหมดเข้าสู่การรักษาที่โรงพยาบาลสนามแล้ว พร้อมเร่งคัดกรองหย่อมบ้านรอบๆ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ และนำมากักตัวเพื่อสังเกตอาการ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคน เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ด้าน นายทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้เปิด On Site แล้ว 40 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน เป็นต้นไป แยกเป็นกลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษา 4 โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ 16 โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนเอกชนอีก 20 โรงเรียน โดยแต่ละแห่งสามารถทำได้ทันที หากมีความพร้อมและทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของโรงเรียนจะต้องสำรวจความเห็นของผู้ปกครองด้วยว่า มีความพร้อมหรือไม่ หากรายใดไม่มีความพร้อม ก็ต้องจัดให้มีการเรียนออนไลน์ให้กับเด็กนักเรียนในกลุ่มนี้ ไม่ให้บังคับให้มาเรียนทุกคน ใครที่ผู้ปกครองไม่สบายใจ ต้องจัดการเรียนการสอบแบบ Online ให้ ส่วนรายใดที่บ้านพอใจให้มาเรียนแบบ On Site ก็ให้มาเรียนแบบสลับวัน หรือเรียนแบบเว้นระยะห่างได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น