พ่อเมืองตาก เปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคผู้ติดเชื้อ COVID-19

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 กันยายน 2564 ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก อ.แม่สอด จ.ตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตาก (CSR ) โดยมีนางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และ นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ ฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายชิด บุญมาก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา กรรมการที่ปรึกษาแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการศุล และ นายกิตติ สืบสันติพงษ์ นายกสมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวจังหวัดตาก ร่วมทั้งหน่วยงานภาค ภาคธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน เข้าร่วมเปิดศูนย์ ฯ ในครั้งนี้

โดน ภายหลังจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตาก (CSR ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มอบรถเข็น,ชุดเครื่องอุปโภคบริโภค จากประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตาก CSR มอบให้แก่ นายกสมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวจังหวัดตากจำนวน 10 คันและรับมอบชุดของเล่นเด็ก จำนวน 30 ชุด จากผู้แทนยูนิเซฟผู้อำนวยการมูลนิธิช่วยไร้พรมแดนมอบให้โรงพยาบาลแม่สอด

นายพงศ์รัตน์ กล่าวว่า การจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตาก (CSR ) ย่อมาจากคำว่า Corporate social responsibility คือ การทำให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล อยู่ร่วมกันได้อย่างยังยืน ช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งปัจจุบันทุกองค์กรธุรกิจ ล้วนมีการดำเนินความรับผิดต่อสังคมหลายแห่งได้มีการพัฒนาและดำเนินกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองให้ทันต่อการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จะเห็นความร่วมมือของของภาคธุรกิจในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ COVID-19 และ ผู้ได้รับผลกระทบ โดยความร่วมกันนี้ ถือเป็นการดำเนินงานในความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ ( CSR – in-process )และเป็นหัวข้อสำคัญที่ปรากฏ อยู่ในแนวปฏิบัติ CSR สากลด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น