เชียงรายพบผู้ติดเชื้อ 26 ราย เร่งจัดฉีดซิโนฟาร์ม รอบที่ 2 ในพื้นที่ อ.แม่จัน และ อ.เมืองเชียงราย

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่พี่น้องชาวเชียงราย ผู้ที่ได้รับวัคซีนทางเลือก “ ซิโนฟาร์ม ” รอบที่ 2 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่จัน ณ เทศบาลตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เวลา 11.15 น. นายก อบจ.เชียงราย นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่พี่น้องชาวเชียงราย ผู้ที่ได้รับวัคซีนทางเลือก “ ซิโนฟาร์ม ” รอบที่ 2 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ณ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อ ตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน 26 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 25 ราย ตรวจพบในพื้นที่ อ.แม่สาย 16 ราย (ต.เวียงพางคำ 3 ราย ต.แม่สาย 10 ราย ต.เกาะช้าง 2 ราย ต.ห้วยไคร้ 1 ราย) อ.เวียงแก่น 1 ราย (ต.ปอ 1 ราย) อ.แม่จัน 1 ราย (ต.แม่จัน 1 ราย) อ.เมืองเชียงราย 4 ราย (ต.รอบเวียง 2 ราย ต.ริมกก 1 ราย ต.ห้วยชมภู 1 ราย) อ.พญาเม็งราย 1 ราย (ต.ไม้ยา 1 ราย) อ.เวียงชัย 2 ราย (ต.เวียงเหนือ 2 ราย) ผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 1 ราย

ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ที่ตรวจเชื้อแบบ ATK จำนวน 51 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดทั้ง 51 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ในจังหวัด 2,015 ราย ต่างจังหวัด 1,193 ราย ยอดรวม 3,208 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 1,248 ราย ต่างจังหวัด 759 ราย รวม 2,007 ราย และผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ สะสม 70 ราย

รักษาหาย 46 ราย รักษาหายสะสม 2,857 ราย กำลังรักษา 317 ราย และผู้เสียชีวิตสะสมรวม 34 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น