สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมโครงการ “หยิบแล้วหยอด”

สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมโครงการ “หยิบแล้วหยอด” กับบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด และสมาคมร้านอาหาร และสถานบันเทิงเชียงใหม่ โดยมีคุณจรัสพงษ์ บุรุษพัฒน์ และคณะ เดินทางมามอบอาหารกล่องให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวสวนสัตว์ มีผู้สนใจ ร่วมหยิบอาหารแล้วหยดตังค์ให้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น