กองบัญชาการกองทัพไทย รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

 

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Zoom meeting)

จากผลงาน ภูคาโมเดล : ต้นแบบฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติ บ้านใหม่ภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

โดยมี…นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
พลโท อนุสรรค์ คุ้มอักษร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ พลตรี ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึกบัญชาการกองทัพไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น