ระวังเส้นทางดินถล่ม ทางหลวง เร่งป้องกันแก้ไขทุกจุดเสี่ยง

กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ได้รับรายงานจาก หน่วยงานในสังกัดถึงสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง และเส้นทางที่มีปัญหาดินทรุดตัว ดินสไลด์ ใน 26 จังหวัด 48 สายทาง จากกรณีที่หลายพื้นที่มีฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบเกิดน้ำท่วมและดินสไลด์ ทำให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ และหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง ได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้ง สำนักบริหารบำรุงทาง, สำนักงานทางหลวง, ศูนย์สร้างทาง, ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงทั่วประเทศ เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนทันที

สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ ใน 4 จังหวัด 5 สายทางที่ต้องระวังนั้น ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ (2 สายทาง) ได้แก่ ทล.108 ตอน เชียงใหม่ – ปากทางลี่ และ ทล.1012 ตอน ฮอด – วังลุง จ.ลำพูน (1 สายทาง) ได้แก่ ทล.1274 ตอน ลี้ – แม่บอน จ.แพร่ (1 สายทาง) ได้แก่ ทล.1124 ตอน ปางกุ่ม – วังชิ้น เกิดน้ำป่าไหลหลาก กัดเซาะคอสะพาน และจ.ลำปาง (1 สายทาง) ได้แก่ ทล.1124 ตอน ท่าผา – ปางกุ่ม น้ำป่าไหลหลากกัดเซาะสะพานขาด

กรณีที่เกิดดินสไลด์ ต้นไม้หักโค่นปิดทับผิวทาง คอสะพานขาด ได้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่และซ่อมแซมเส้นทางดังกล่าว และเปิดให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงเส้นทาง ที่คาดว่าจะเกิดความสุ่มเสี่ยง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำอย่างเคร่งครัด หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง หรือต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วน 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

นอกจากนั้น ในหลายๆพื้นที่ของเชียงใหม่ พบว่า หน่วยงานในสังกัด แขวงการทาง เชียงใหม่ที่ 3 หมวดทางหลวงเชียงดาว ได้ดำเนิน งาน ปะซ่อมผิวทางทล.111780101ตอน แม่ข้อน-นาหวาย ระหว่าง กม.4+000-4+300(เป็นช่วงๆ) ตัดหญ้าไหล่ทาง

ทล.1070202 ตอน แม่ทะลาย-หัวโทกม.77+500-79+600 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้ผู้ใช้เส้นทาง และหมวดทางหลวงพร้าว มีการดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ บนทางหลวง 10010200 ตอน บ้านโป่ง – พร้าว ระหว่าง กม.39+000 กม.40+000 ตัดหญ้า บนทางหลวง 13460101 ตอน พร้าว – แดนดิน ระหว่าง กม.21+000 – กม.24+801 หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรุณาลดความเร็ว เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น