ทม.แม่เหียะ ตรวจโควิด-19 เชิงรุก แก่สถานประกอบการขนาดใหญ่ ป้องกันการแพร่ระบาดสู่ชุมชน

วันที่ 17 ก.ย. 2564 เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตรวจโควิด-19 เชิงรุกให้แก่พนักงานในบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หมู่บ้านซีรีนเลคเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 160 คน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK โดยทางบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นผู้จัดซื้อชุดตรวจ ATK ให้แก่พนักงาน และเทศบาลเมืองแม่เหียะ เข้าร่วมสนับสนุนทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจเชิงรุกครั้งนี้ เพื่อให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 โดยมี นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เข้าให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงาน และผู้ตรวจหาเชื้อโควิด-19

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า การตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในครั้งนี้ เป็นการควบคุมและป้องกันเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ต.แม่เหียะ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเข้าสู่ชุมชน โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะได้สนับสนุนทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งอุปกรณ์และการบริหารจัดการในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น