กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดศาสนสถาน และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 9:00 น. ณ ลานศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลบ้านกลาง บริเวณพื้นที่ลานศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในตำบลบ้านกลาง ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญในการช่วยกันพัฒนาตำบลบ้านกลาง ให้สะอาด สวยงาม ตามโครงการจิตอาสา พัฒนาตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบ้านกลาง,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมฯ พร้อมกันนี้ ได้นำพนักงานจิตอาสา มาช่วยปรับภูมิทัศน์โดยรอบเทศบาล และปรับพื้นสนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น