แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มร.ชม. ลงพื้นที่ส่งมอบถุงปันสุข บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด Covid-19

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม พร้อมด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา นำโดย นายฐานุศักดิ์ อิศรี นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้แทนจากสโมสรนักศึกษา ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อส่งมอบ “ถุงปันสุข” ซึ่งได้รับอนุเคราะห์จาก

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี จำนวน 201 ชุด และได้รับการสนับสนุนสมทบเพิ่มเติมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกจำนวน 200 ชุด รวมทั้งสิ้น 401 ชุด แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวเพื่อนนักศึกษา ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ ชุมชนวัดกู่เต้า จำนวน 50 ชุด ชุมชนหลิ่งกอก จำนวน 60 ชุด ชุมชนศรีมงคล จำนวน 20 ชุด ชุมชนสะลวงนอก และสะลวงใน จำนวน 50 ชุด ชุมชนขี้เหล็ก จำนวน 50 ชุด คนไร้บ้านพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 21 ชุด และยังได้ส่งมอบถุงปันสุข จำนวน 150 ชุด เพื่อเตรียมนำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในส่วนนี้ทางวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จะได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อส่งมอบแก่ชุมชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น