จ.แพร่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตาหลวงหัวหน้าส่วนราชการผู้เกษียณอายุ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จำนวน 11 คน

ผู้สื่อข่าวแจ้งว่า วันนี้ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตาหลวงให้กับหัวหน้าส่วนราชการผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นสิริมงคล ที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนเกิดผลดีต่อทางราชการ สังคมและประเทศชาติ โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณราชการ จำนวน 11 ท่าน พร้อมนี้พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น