จ.พะเยา ยอดผู้ป่วยรายใหม่เป็นศูนย์ ขณะที่มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 29.10 %

 

วันที่ 17 ก.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา ผ่านศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน มีจำนวน 1 ราย ( มาจากจังหวัดระยอง )

ขณะนี้ผู้ป่วยทุกรายเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รวมผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 1,703 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 43 ราย รวมกลับบ้านสะสม 1,623 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 73 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 7 ราย สำหรับโรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา มี 2 แห่งที่อำเภอเมืองพะเยาและเชียงคำ รวมทั้งสิ้น 178 เตียง มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามที่อำเภอเชียงคำ จำนวน 8 ราย ส่วนศูนย์พักคอยเพื่อรักษาและส่งต่อระดับอำเภอCI ขณะนี้รับผู้ป่วยเข้ารับการดูแลในศูนย์ฯของอำเภอปง จำนวน 3 ราย

ในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้มียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีน ถึงวันที่ 17 ก.ย. 64 ดังนี้ ประชาชนจังหวัดพะเยา ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 136,264 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.10 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย อำเภอที่มีความครอบคลุมประชาชนได้รับวัคซีนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ เมืองพะเยา (37.47%) เชียงม่วน (34.07%) และ เชียงคำ (32.53% )

สำหรับในกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์) ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว คิดเป็นร้อยละ 40.89 ของเป้าหมายกลุ่ม 608 ทั้งหมด โดยอำเภอที่มีความครอบคลุมกลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ เมืองพะเยา (51.27%) เชียงม่วน (49.90%) และเชียงคำ (49.61%) นอกจากนี้ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในแต่ละอำเภอ ได้มีแผนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรังในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น