จ.เชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม +76 ราย สะสมระลอกใหม่ 7,895 ราย (ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564 13.00 น.)

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงาน สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564 มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม +76 ราย สะสมระลอกใหม่ 7,895 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19รายงาน สถานการณ์ วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 12.30 น.สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 12,709 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น