นักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เนื่องในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564” โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีนักเรียนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
1.นางสาวพิชชา ปัญญาคง ชั้น ม.6/1
2.นายพลากร แซ่เจอว ชั้น ม.5/4
3.นางสาวดลฤดี ตรีรัตนวารีสิน ชั้น ม.6/3
4.นางสาวพัชรพร จำปาศรี ชั้น ม.4/5

ร่วมแสดงความคิดเห็น