กศน.ต.สบสาย อ.สูงเม่น จัดอบรมทำขนมไทยและเจลแอลกอฮอลล์

ระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2564 กศน.อำเภอสูงเม่น​ จ.แพร่ โดยนางสาวอรุณี​ พันธุ์พาณิชย์​ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสูงเม่น มอบหมายให้นางสาวกัญญารัตน์ สายแสง ครู กศน.ตำบลสบสาย จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมไทย (ขนมเทียนแก้ว, ตะโก้, ขนมต้ม, ขนมใส่ไส้) หลักสูตร​ 20 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลสบสาย ณ​ กศน.ตำบลสบสาย หมู่ 3 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น​ จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน โดยมีนางสุชาดา ตั้งสกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้

ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2564 กศน.อำเภอสูงเม่น​ โดยนางสาวอรุณี​ พันธุ์พาณิชย์​ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสูงเม่น มอบหมายให้นางสาวกัญญารัตน์ สายแสง ครู กศน.ตำบลสบสาย จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ วิชาที่ใส่เจลแอลกอฮอล์แฟนซี หลักสูตร​ 20 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลสบสาย ณ​ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น​ จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน โดยมีนางสุชาดา ตั้งสกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้

ร่วมแสดงความคิดเห็น