ลำพูนยังน่าห่วง พบผู้ติดเชื้อพุ่ง 39 ราย สะสมแล้ว 1,800 ราย

วันนี้ (21 กันยายน 2564) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายแพทย์สุริยพงณช์ สุริยพงฑากุล รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน แถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน โดยในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัด 39 ราย ต่างจังหวัดอีก 0 ราย จากระบบ Bubble And Seal 0 ราย สถิติตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน-21 กันยายน 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 1,800 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 14 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 448 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 70 ราย รพ.สนามเวียงยอง 89 ราย รพ.สนามป่าซาง 59 ราย รพ.อื่นๆ 99 ราย ในส่วนของโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการ ( Factory Accommodation Isolation : FAI ) มีอยู่ 134 ราย รักษาหายแล้วยอดสะสมทั้งหมด 1,338 ราย

ในส่วนของสถิติการครองเตียงของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในจังหวัดลำพูนมีทั้งหมด 461 เตียง ใช้ไป 274 เตียงหรือคิดเป็น 59.44 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วย 187 เตียงคิดเป็น 40.56 % นอกจากนี้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนมีร้องรับทั้งสิ้น 85 เตียง ใช้ไป 67 เตียง คิดเป็น 57.65 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก 18 เตียง คิดเป็น 42.35 % เตียงโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการ ( Factory Accommodation Isolation : FAI ) มีทั้งหมด 240 เตียง ใช้ไป 134 เตียง คิดเป็น 55.83 % จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก 106 เตียง คิดเป็น 44.17 %

สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 มียอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 112,649 ราย คิดเป็น 69.59 % จากผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 161,875 คน จากประชากรทั้งหมด 417,224 คนคิดเป็น 27.00 % ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 112,649 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 55,668 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 3,291 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น