จ.เชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่”ประธานแม่บ้านมหาดไทย” มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ถูกกักตัวด้วยความห่วงใย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ก.ย.2564 ที่ว่าการอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ มอบให้แก่ศูนย์ประสานอาสากาชาด สภากาชาดไทยอำเภอแม่ออน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัว ของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่ออน โดยว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่ออน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ทาง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ออน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่บริการฉีดวัคซีน และพบปะประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่หอประชุมอำเภอแม่ออนด้วย พร้อมได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ที่กักตัว ในพื้นที่ หมู่ที่ 2-4 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จำนวน 41 ครัวเรือน หมู่ที่ 6 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จำนวน 10 คน เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น