(มีคลิป) ชาวสรอยผวา! ฝนตกหนัก ทำให้น้ำป่าไหลหลาก ท่วมถนน ในบ้านราษฎร อพยพผวากลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือ ปี44

เมื่อเช้าวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากทางราษฎรตำบลสรอย/ป่าสักอ.วังชิ้น จ.แพร่ ว่าเมื่อเช้าเวลา 06.00 ได้มีฝนตกลงมาหนักปานกลางทำให้น้ำป่าไหลนองหหลาก ท่วมถนน พื้นที่การเกษตรตลิ่ง และฝายกันน้ำได้รับความเสียหายได้ ผู้สื่อข่าวจึงได้ไปสำรวจดูตามที่รับแจ้งแล้วปรากฎว่าน้ำได้ท่วมถนนในหมู่บ้านไทรย้อย หมู่ที่7 ถนนหน้า อบต.สรอย แพะดอนมูล ม.8 ,ตลิ่งถนนในหมู่บ้านดงเจริญ หมุ่ 9 ,ฝายคอนกรีตน้ำล้นกั้ลำห้วยแม่หละได้รับความดเสียหาย

ตำบลป่าสักน้ำลำห้วยแม่กระต๋อม ได้กัดเซาะข้างฝายน้ำล้นพังเสียหาย และถนนในหมู่บ้านซึ่งเป็นถนนเข้าไปในพื้นที่การเษตร ได้ถูกน้ำกัดเซาะทำให้ได้รับความเสียหายยาวประมาณ 150 เมตร น้ำท่วมขังที่หน้าบ้านนายด่วน ยะยวง น้ำป่าไหลจากจากข้างบนลงล่างเพราะเป็นเนินขึ้นไปในห้วยกระต๋อมและห้วยแม่ออนสองฝั่งข้างถนนไม่มีท่อระบายน้ำ ที่มีก็มีร่องเล็กไป ท่อระบายน้ำขนาดเล็กระบายน้ำไม่ทันจนเอ่อจะล้นพนังที่กั้นไว้หน้าบ้านที่พึ่งทำเสร็จ เนื่องจากฝนตกมาครั้งก่อนน้ำไหลเข้าไปในบ้านได้รับความเสียหาย จึงขอวอนว่าที่นายก อบต.คนใหม่และ สอบต.ที่จะเข้ามาทำงานในสมัยหน้านี้ช่วยดูแลแก้ไขในระยะยาวด้วย เพราะอยู่มาเป็น40 ปีไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้มาก่อน

ต่อมาเวลา 10.00 น. นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากนายอัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง ผญบ.แม่ขมิงหมู่ 2 ต.สรอยว่า มีน้ำป่าไหลนองหลากทำให้พื้นที่การเกษตร ฝายน้ำล้นได้รับความเสียหาย จึงได้ร่วมกับ นายวีระพงษ์ นวลแก้ว ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการตรวจสอบงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร นางกุลชา บัญสว่าง สจ.แพร่ เขต1อ.วังชิ้น,นางสุนิสา สุนทรพันธ์ รองนายก อบต.ออกไปตรวจสอบพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายตามที่รับแจ้งแล้วเบื้องต้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขเบาเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อน และหลังจากเลือกตั้งนายก อบต.เสร็จแล้วต้องไปดูงบประมาณว่าอันไหนที่มีเงินอยู่ ก็ต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

นายอัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง ผญบ.ขมิง กล่าวว่าการเตรียมการรองรับน้ำที่มีพายุเข้ามา เราต้องพร่องน้ำและการระบายน้ำจากอ่างลำห้วยและฝาย มันต้องระบายน้ำออกไปก่อนล่วงหน้า จะเป็นการรองรับน้ำที่จะไหลเพิ่มมา เป็นการลดความรุนแรงกระแสน้ำการสูญเสียทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรได้ในระยะยาว แต่ต้องเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำได้ เพราะอ่างเก็บน้ำตอนนี้น้ำเต็มอ่าง ไหลล้นทางระบายน้ำ (spring way) หมดทุกอ่างแล้ว คาดว่าฤดูแล้งนี้ น้ำคงมีพอแก่ความต้องการทำการเกษตร

จากนั้น นายอำเภอพร้อมคณะก็ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานบุคลากรทางด้านการแพทย์ของ สสอ.ที่มาบริการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องชาวตำบลสรอย/ป่าสัก เนื่องในวันมหิดล มีเป้าหมายที่จะบริการจำนวน 1,200 คน อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป มีผู้มาใช้บริการ ฉีดซิโนแวคเข็มแรก 834 คน ฉีดซิโนฟาร์มพระราชทาน 8 คน

การฉีดวัคซีนครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายวีระพงษ์ นวลแก้ว ,ที่ปรึกษาประธานกรรมาการตรวจสอบงบประมาณฯ ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.สรอยเสรีวิทยา สจ.กุลชาบัญสว่าง,นายไพรัช บัญสว่าง รองนายก อบต.แม่ป้ากเป็นตัวแทน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหน้ากากอนามัย 5000 กล่อง,น้ำดื่ม 1,000 ขวด ,เครื่องดื่ม 100 ชุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น