มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 รพ.สวนปรุง และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1

วันที่ 28 กันยายน 2564 โรงพยาบาลสวนปรุง จัดงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 10 ท่าน พร้อมด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 นำผู้เกษียณอายุราชการร่วมงาน จำนวน 1 ท่าน โดย นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวนปรุง, นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และว่าที่ ร.ท.โฆษิต กัลยา ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 นำผู้เกษียณร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีผูกข้อมือรับขวัญ ร่วมงานมุฑิตาจิตกรมสุขภาพจิต (ผ่านระบบออนไลน์) พร้อมมอบของที่ระลึกผู้ลาออกจากราชการ จำนวน 3 ท่าน ณ โรงพยาบาลสวนปรุง

ร่วมแสดงความคิดเห็น