รพ.น่าน มอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน โดยแพทย์หญิงอัจฉรา  ละอองนวลพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านและนายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน มอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารด้านสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2564 ให้แก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสวันมหิดลที่ผ่านมา โดยนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้มอบ โดยนางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน พร้อมทีมงาน รับมอบ ในครั้งนี้

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น