แม่โจ้โพลล์ ชวนร่วมแสดงความคิดเห็น แก้ไขปัญหาการจราจร ในเขตพื้นที่โรงเรียน สังกัด ทน.เชียงใหม่

มูลนิธิสภาเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับ แม่โจ้โพลล์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอความอนุเคราะห์ป้อแม่ปี้น้องชาวเชียงใหม่ ตอบแบบสอบถามสำรวจพฤติกรรมของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และความคิดเห็นประเด็น ปัญหาสภาพการจราจรในเขตพื้นที่โรงเรียน รวมถึงความต้องการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจร ในเขตพื้นที่โรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

รายละเอียดแบบสอบถามตามลิ้งค์ 👇👇👇
ขอบพระคุณทุกๆท่านครับ
https://forms.gle/acVLUVztzTxJ1pMJ9

ร่วมแสดงความคิดเห็น