นอภ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้รับคัดเลือกรับรางวัลชนะเลิศ “นายอำเภอแหวนเพชร” ประจำปี 2564

วันที่ 12 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศผลการคัดเลือก “นายอำเภอแหวนเพชร” ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์อันสมควรประกาศให้เป็นนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล ดังต่อไปนี้

1.1. พื้นที่ปกติ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
1) นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
2) นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
3) นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
4) นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.2 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
1) นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

2. นายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชมเชย) จำนวน 5 รางวัล ดังต่อไปนี้

2.1 พื้นที่ปกติ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
1. นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
2. นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อบจังหวัดสงขลา
3. นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
4. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

2.2 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
1.นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนดการจัดพิธีมอบรางวัลนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (วันดำรงราชานุภาพ) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจแก่ “นายอำเภอแหวนเพชร” ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น