จิตอาสาพระราชทานทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศล

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จิตอาสาทหารพราน 36 ร่วมบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยช่วงโควิด ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ทางด้าน จิตอาสาขนส่งสาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรม Big Cleaning day

จิตอาสาพระราชทาน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้เกิดภาวะโลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เนื่องด้วยวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เป็นที่รัก เทิดทูน และเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงการแพทย์ ทรงสนับสนุนส่งเสริมงานด้านบริการโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง ทรงปรับเปลี่ยนและพัฒนางานด้านต่างๆ ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของนานาอารยประเทศ อาทิ ห้องปฏิบัติการตรวจโลหิตที่ทันสมัย มีโรงงานผลิตถุงบรรจุโลหิต มีการผลิตน้ำยาตรวจหมู่โลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิตมากมาย เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยในการรักษาการพยาบาล เป็นผลให้การดำเนินงานบริการโลหิตของประเทศไทยมีความก้าวหน้า เติบโตใต้ร่มพระบารมีตลอดมา จนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ทางด้าน นายพิษณุ พันธ์นัดที หัวหน้าสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำจิตอาสาพระราชทานขนส่งสาขาแม่สะเรียงจัดกิจกรรม Big Cleaning day ทำความสะอาดปรับปรุงสำนักงาน เพื่อปลอดฝุ่น ปลอดโรค ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 บริเวณสำนักงานขนส่งสาขาแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ / แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น