จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ก่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส จะได้ถวายผ้าไตร เครื่องไทยธรรม ถวายอดิเรก และตักบาตรพระสงฆ์


จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โถงชั้น1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น