พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนี้
1. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2. นำกำลังพลของหน่วย ฯ จัดกิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป

โดยมีนายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นอภ. แม่สอด เป็นประธาน และ หน.ส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีฯ
ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น