กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โรงเรียนบ้านไร่หลวง

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 (แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ใต้ เดือนเกี๋ยง เหนือ) โรงเรียนบ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 นำโดยนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ และกิจกรรมยุวพุทธศาสนพิธี เพื่อจรรโลงส่งเสริมตามหลักธรรม และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้สอดคล้องตามกิจกรรมโครงการวิถีพุทธชั้นนำของโรงเรียน โดยเมตตาธรรมจาก พระมหาบุญสยาม รตนปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าไร่หลวง และพระวชิรพงศ์ วชิรปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะตำบลนาพูน และเลขานุการเจ้าอาวาสวัดป่าไร่หลวง แสดงธรรมเทศนาเรื่องแมงสี่หูห้าตา ณ วัดป่าไร่หลวง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น