ลำปางแถลงสถานการณ์โควิด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 20 ราย

ลำปางแถลงสถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด- 19 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 20 ราย
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดลำปาง วันนี้ จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 20 ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากต่างจังหวัดจำนวน 1 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัดลำปางทั้งหมด 19 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อจากการระบาดในกลุ่มก้อนเดิมถึง 18 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการระบาดในกลุ่มก้อนเดิม จำนวน 18 ราย ได้แก่

  • กลุ่มเกษตรกรหักข้าวโพด ตำบลปงเตา อำเภองาว 2 ราย รวมทั้งหมด 44 ราย
  • กลุ่มตลาดหลักเมือง ตลาดออมสิน ราย รวมทั้งหมด 7 ราย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ 1 ราย รวมทั้งหมด 7 ราย 7-11
  • อำเภอเสริมงาม/สบปราบ 1 ราย รวมทั้งหมด 30 ราย
  • อำเภอเมืองลำปาง 11 ราย รวมทั้งหมด 22 ราย (กระจายไปอำเภอเกาะคา แม่ทะ และสบปราบ) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มก้อน จำนวน 1 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ ติดเชื้อจากสัมผัสผู้ป่วยที่กลับมาจากประเทศฟินแลนด์

จากการสอบสวนโรค เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ มีข้อสังเกตคือการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนต่างๆมีความเชื่อมโยงจากกลุ่มก้อนเดิม โดยพบว่าผู้ติดเชื้อที่รับเชื้อจากกลุ่มก้อน “หมูกระทะ อำเภอเมืองลำปาง” ได้เข้าร่วมการเลี้ยงสังสรรค์อื่นๆอีก ทำให้เกิดการกระจายเชื้อออกไปสู่ผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหาร พนักงานเสิร์ฟซึ่งบางรายเป็นนักศึกษาทำเป็นอาชีพเสริม ทำให้มีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยใหม่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้

นอกจากนี้ พบว่า ผู้ติดเชื้อที่รับเชื้อจากกลุ่มก้อน “หมูกระทะ อำเภอเมืองลำปาง” นี้ ยังมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมการชนไก่ (“บ่อนไก่วิ่ง”ผิดกฎหมาย) ที่เปลี่ยนสถานที่ไปตามอำเภอต่างๆ ซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เป็นกลุ่มก้อนจากบ่อนไก่จำนวนมาก ทั้งในอำเภอเมืองลำปาง เกาะคา แม่ทะ และสบปราบ ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อจากกิจกรรม เลี้ยงสังสรรค์ และ บ่อนไก่ มีโอกาสที่จะนำเชื้อไปส่งต่อให้คนในครอบครัวได้ และหากกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมรวมกลุ่ม
สังสรรค์ หรือ เข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น และไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จะมีแนวโน้มทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อต่อไปได้ เนื่องจากผู้ติดเชื้อหลายรายมีความกังวลว่าจะเกิดผลกระทบกับตนเอง ในเรื่องของหน้าที่ การงานความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมทั้งสถานะทางสังคม จึงปกปิดรายละเอียดการเดินทาง และผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมด ทำให้ทีมสอบสวนโรคไม่สามารถค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ามาสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคได้ทั้งหมด

ดังนั้นขอให้ผู้ที่มีไทม์ไลน์เกี่ยวข้องกับบ่อนไก่ดังกล่าว ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านให้เร็วที่สุด เพื่อรับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น