ทต.ร้องกวาง! แก้ไขปัญหาขี้นกและถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เผยว่าตามที่เทศบาลตำบลร้องกวาง ได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นจากมูลนก บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร้องกวางและร้องเรียนเรื่องถนนเป็นหลุม บริเวณด้านหน้าศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลร้องกวาง (เดิม) นั้น

เทศบาลตำบลร้องกวาง จึงได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกวาง ออกดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการล้างหอประชุมอเนกประสงค์ และทำความสะอาด เก็บกวาดมูลนกด้านบนกันสาดหอประชุมโดยรอบ เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นจากมูลนก และได้ดำเนินการนำหินคลุกไปถมถนนที่ชำรุด เรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น