จ.พะเยา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ 6 ราย และผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดอีก 5 ราย

วันที่ 15 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.พะเยา วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 11 ราย ประกอบด้วย ผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างจังหวัด จำนวน 5 ราย และผู้ติดเชื้อในพื้นที่ จำนวน 6 ราย

รายที่ 1-รายที่ 5 ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด ( PYH1411-PYH1415 ) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน อาชีพค้าขายและในปกครอง ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ภูมิลำเนาบ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่กรุงเทพฯ และกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา ขณะนี้ผู้ป่วยทุกรายเข้ารับการรักษาใน รพ.ปง

รายที่ 6 ( PY350) เพศชาย อายุ 64 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา อาชีพ ค้าขาย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย Cluster ชนไก่ผาสะโตก อ.จุน ขณะนี้เข้ารับการรักษาใน รพ.จุน

รายที่ 7 ( PY351) เพศชาย อายุ 56 ปี ภูมิลำเนาอยู่ใน ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา อาชีพ ค้าขาย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย Cluster ชนไก่ผาสะโตก อ.จุน ขณะนี้เข้ารับการรักษาใน รพ.จุน

รายที่ 8 ( PY352) เพศชาย อายุ 49 ปี ภูมิลำเนาอยู่ใน ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา อาชีพ ค้าขาย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย Cluster ชนไก่ ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง ( PYH1404) ขณะนี้เข้ารับการรักษาใน รพ.พะเยาราม

รายที่ 9 ( PY353) เพศหญิง อายุ 67 ปี ภูมิลำเนาอยู่ใน ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา อาชีพ ข้าราชการเกษียณ ข้อมูลอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติม ขณะนี้เข้ารับการรักษาใน รพ.พะเยาราม

รายที่ 10 ( PY354) เพศชาย อายุ 35 ปี ภูมิลำเนาที่ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา อาชีพ รับจ้าง(DJ) ทำงานอยู่ในสถานที่เสี่ยง ขณะนี้เข้ารับการรักษาใน รพ.พะเยา

รายที่ 11 ( PY355) เพศหญิง อายุ 37 ปี ภูมิลำเนาที่ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา อาชีพแม่บ้าน ทำงานอยู่ในสถานที่เสี่ยง ขณะนี้เข้ารับการรักษาใน รพ.เชียงคำ

รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 1,770 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 3 ราย รวมกลับบ้านสะสม 1,712 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 50 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ในพื้นที่ อ.พะเยา อ.เชียงคำ และ อ.ภูซาง ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่จำนวนทั้งสิ้น 53 ราย

ในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 จ.พะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึงวันที่ 15 ต.ค. 64 แล้ว จำนวน 194,838ราย คิดเป็นร้อยละ 41.61 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย อำเภอที่มีความครอบคลุมประชาชนได้รับวัคซีนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ เมืองพะเยา (53.23%) เชียงม่วน (51.85%) และเชียงคำ (43.07% ) สำหรับในกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์) ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว คิดเป็นร้อยละ 53.99 ของเป้าหมายกลุ่ม 608 ทั้งหมด โดยอำเภอที่มีความครอบคลุมกลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ เชียงม่วน (74.29%) เชียงคำ (65.76%) และเมืองพะเยา (61.60%) ส่วนวัคซีน Pfizer ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ได้รับการฉีดแล้ว จำนวน 10,982 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.75 ของกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์ฉีด

ร่วมแสดงความคิดเห็น