สสจ.เชียงราย จัดกิจกรรม “วันล้างมือโลก ประจำปี 2564”

เวลา 14.00 น. วันที่ 15 ต.ค. 64 ที่บริเวณลานดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ วันล้างมือโลก ประจำปี 2564 กล่าวรายงานโดยนายบุญมี แก้วจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง การจัดกิจกรรมในวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน เพื่อสุขอนามัยของตนอง และช่วยป้องกันโรคต่างๆ โดยเฉพาะลดการแพร่กระจายเชื้อโรค Covid-19 ได้เป็นอย่างดี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างถูกวิธี ร่วมเต้นแสดงท่าทางการล้างมือ และแข่งขันล้างมือที่ถูกต้องและสะอาดอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น