แม่ฮ่องสอน ทำบุญวิถีใหม่แบบ New Normal 

พุทธศาสนิกชนชาวแม่สะเรียง ทยอยเดินทางเข้าวัด ทำบุญวิถีใหม่แบบ New Normal เรียบง่าย วัดตั้งโต๊ะรับบิณฑบาตรทำบุญออกหว่าวันแรกห่างไกลโควิด
ภายหลังจากที่มติสงฆ์ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้ประกาศงดออกรับการบิณฑบาต ตักบาตรเทโวโรหณะ ตามถนนสายต่างๆ ในช่วงเทศกาลออกหว่า ประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2564 นั้น และเพื่อให้การสืบสานประเพณียังคงอยู่คู่บ้านคู่เมือง อ.แม่สะเรียง ต่อไป จึงได้มีการปรับเปลี่ยนวิถีการทำบุญแบบใหม่ จากการงดออกเดินรับบิณฑบาต มาตั้งโต๊ะนั่งรับบิณฑบาตภายในวัด อาทิ ที่วัดชัยลาภ วัดจอมแจ้ง วัดศรีบุญเรือง และ วัดอัมราวาส
ที่บริเวณด้านหน้าวัดชัยลาภ อ.แม่สะเรียง เป็นอีกหนึ่งวัด ที่ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวแม่สะเรียง ได้เข้าวัดทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในประเพณีออกหว่า หรือเทศกาลออกพรรษา ซึ่งปีนี้พระสงฆ์งดเดินออกรับบิณฑบาตตามถนนสายต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยทางวัดได้ทำการจัดวางเรียงบาตร ภาชนะใส่ของทำบุญ เพื่อให้ประชาชนได้นำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งมาถวายทำบุญที่วัดได้ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการทำบุญตักบาตรเทศกาลออกหว่า ประเพณีออกพรรษาของชาวแม่สะเรียง การทำบุญตักบาตร แบบวิถีใหม่ New Normal ที่เปลี่ยนจากพระสงฆ์ออกเดินรับบิณฑบาตตามถนนสายต่างๆ มานั่งรอรับบิณฑบาต โดยมีพุทธศาสนิกชนทยอยเดินทางนำอาหารข้าวสุก ข้าวสารอาหารแห้ง มาใส่ในบาตร และ ภาชนะที่ตั้งเตรียมไว้ หลังจากนั้นพระสงฆ์ก็จะให้พรเป็นอันเสร็จสิ้นการตักบาตรยุคโควิด
ด้าน พระครูอนุกูล บุญกิจ เจ้าคณะ อ.แม่สะเรียง กล่าวว่า พุทธศาสนิกชนชาวแม่สะเรียง สามารถเดินทางมาทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ข้าวสารอาหารแห้งได้ ระหว่างวันที่ 20 -21 -22 ตุลาคม 2564 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด -19 ตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจล เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างบุคคล ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอย่างเข้มข้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น