1 พ.ย. เปิดเรียนอาจไม่พร้อมกันทั้งหมด ร.ร.บางพื้นที่อาจจัดวันสลับมาเรียน ต้องดูหลายด้าน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เผยว่า การเปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พ.ย. อยู่ระหว่างประสานงานกับ สธ.วางมาตรการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ อาจจะเปิดไม่พร้อมกันทั้งหมด หรือโรงเรียนบางพื้นที่อาจจัดสลับวันมาเรียน ส่วนการตรวจ ATK ขณะนี้อาจจะไม่นำมาเป็นตัวกำหนดหลัก ของการเปิดเรียนแล้ว ประเด็นสำคัญคือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบโดสทุกคน เบื้องต้นข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักเรียนประมาณ 40% แล้ว และการตรวจ ATK อาจจะใช้เฉพาะโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง หรือมีการติดเชื้อในโรงเรียนเกิดขึ้น

“การเปิดเรียนได้ คาดว่าจะมีกำหนดมาตรการอัตราการฉีดวัคซีคของแต่ละโรงเรียน และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม นักเรียน ครู บุคลากรการศึกษา จะต้องฉีดวัคซีนไปแล้วกี่เปอร์เซนต์ การเปิดเรียนในรูปแบบปกติ จะต้องดูบริบทความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ ศธ.จะกำหนดมาตรการกลางของการเปิดเรียนไว้ แต่จะต้องดูข้อปฎิบัตของ ศบค.จังหวัดเชื่อมโยงไปด้วย และได้วางแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว” รมว.ศึกษาธิการ ระบุ

ร่วมแสดงความคิดเห็น