คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ พบบุคลากรของคณะฯ ติดเชื้อ COVID-19

ด้วยปรากฏว่า มีบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจพบว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564) เบื้องต้นได้รับบุคลากรรายดังกล่าวไว้รักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการสอบสวนโรค และแจ้งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทำการกักตัวเอง (Self-Quarantine) และเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรฐานการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงของทางโรงพยาบาลฯ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กำลังติดตามสถานการณ์การสอบสวนโรคอย่างใกล้ชิด และดูแลความเรียบร้อยด้วยมาตรการต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของบุคลากรและผู้เข้ารับบริการเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลง เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนจะต้องทำการกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เลื่อนการเข้ามารับบริการหรือการทำหัตถการ และปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะมีการประกาศให้ทราบต่อไป

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 20 ตุลาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น