จ.พะเยา พบผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งสูง 17 ราย จากคลัสเตอร์ไก่ชน และคลัสเตอร์นักศึกษา ม.พะเยา

วันที่ 20 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยารายงานสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในวันนี้จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 17 ราย ประกอบด้วยผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดทั้งหมด และอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาทุกราย ( Cluster ไก่ชน 2 ราย และ Cluster นักศีกษามหาวิทยาลัยพะเยา 15 ราย )

รายที่ 1 ( PY386 ) เพศหญิง อายุ 68 ปี อาชีพงานบ้านภูมิลำเนา ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับญาติที่ติดเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพะเยา

รายที่ 2 ( PY387 ) เพศหญิง อายุ 18 ปี อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่อยู่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา ไปร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายที่ 3 ( PY388 ) เพศหญิง อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่อยู่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา ไปร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายที่ 4 ( PY389 ) เพศหญิง อายุ 19 ปี อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่อยู่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา สัมผัสใกล้ชิดเพื่อนนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด ทำงานส่งอาจารย์ร่วมกัน ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายที่ 5 ( PY390 ) เพศชาย อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่อยู่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา สัมผัสใกล้ชิดเพื่อนนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด ดื่มน้ำขวดเดียวกัน ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายที่ 6 ( PY391 ) เพศชาย อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่อยู่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา ไปร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายที่ 7 ( PY392 ) เพศหญิง อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่อยู่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา ไปร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาและสัมผัสใกล้ชิดเพื่อนนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายที่ 8 ( PY393 ) เพศหญิง อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่อยู่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา สัมผัสใกล้ชิดเพื่อนที่ติดเชื้อโควิด ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายที่ 9 ( PY394 ) เพศหญิง อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่อยู่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา สัมผัสใกล้ชิดเพื่อนที่ติดเชื้อโควิด ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายที่ 10 ( PY395 ) เพศหญิง อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่อยู่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา ไปร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายที่ 11 ( PY396 ) เพศหญิง อายุ 23 ปี อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่อยู่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายที่ 12 ( PY397 ) เพศหญิง อายุ 23 ปี อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่อยู่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายที่ 13 ( PY398 ) เพศหญิง อายุ 19 ปี อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่อยู่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา ไปร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาและสัมผัสใกล้ชิดเพื่อนที่ติดเชื้อโควิด ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายที่ 14 ( PY399 ) เพศหญิง อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่อยู่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายที่ 15 ( PY400 ) เพศชาย อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่อยู่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา ไปร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายที่ 16 ( PY401 ) เพศหญิง อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ที่อยู่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รายที่ 17 ( PY402 ) เพศหญิง อายุ 36 ปี อาชีพ ค้าขาย ภูมิลำเนา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา ไปชนไก่ที่ห้วยกิ่วมื่น อำเภอปง ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพะเยา

รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 1,828 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 4 ราย รวมกลับบ้านสะสม 1,721 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 99 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 20 ราย และอำเภอเชียงคำจำนวน 2 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 22 ราย

ในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 แล้ว จำนวน 205,700 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.93 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย อำเภอที่มีความครอบคลุมประชาชนได้รับวัคซีนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ เมืองพะเยา (56.00%) เชียงม่วน (52.30%) และเชียงคำ (44.26% ) สำหรับในกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์) ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว คิดเป็นร้อยละ 55.73 ของเป้าหมายกลุ่ม 608 ทั้งหมด โดยอำเภอที่มีความครอบคลุมกลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ เชียงม่วน (74.87%) เชียงคำ (67.14%) และเมืองพะเยา (62.12%) ส่วนวัคซีน Pfizer ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ได้รับการฉีดแล้ว จำนวน 16,870 ราย คิดเป็น ร้อยละ 52.37 ของกลุ่มเป้าหมาย 32,213 ราย

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น