อบจ.เชียงราย มอบวัสดุอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID – 19 ) พื้นที่ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

 

เวลา 09.45 น. วันที่ 21 ต.ค. 64 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางเชิดทรง ฤทธิ์จิตเพียร ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID–19 ) พื้นที่ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ตำบลดอนศิลา ได้พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จำนวน 14 คน และมีกลุ่มเสี่ยงสูงที่ทำการกักตัว จำนวน 58 คน รวมทั้งสิ้น 38 ครัวเรือน อีกทั้งการออกปฏิบัติหน้าที่ของทีม SCOT เทศบาลตำบลดอนศิลา มีความจำเป็นต้องใช้ชุด PPE และชุดตรวจ ATK ซึ่งขณะนี้ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว รวมทั้งถุงยังชีพ เพื่อนำมาช่วยเหลือพี่น้องพื้นที่ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ในการนี้ นายก อบจ.เชียงราย ได้ส่งมอบความห่วงใยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายไปยังพี่น้อง ต.ดอนศิลา ผ่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการมอบถุงยังชีพ จำนวน 38 ชุด น้ำดื่มจำนวน 174 แพค ให้กับทางผู้บริหารของ ทต.ดอนศิลา เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น