ธ ทรงได้รับ พระฉายา “ปิยะมหาราช” ไทยทั้งชาติ ร้อยมา มาถวาย แทบพระบาท ล้นเกล้า ของชาวไทย 23 ตุลา ไซร์ ไทยภักดี

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันปิยมหาราช” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามพระองค์ว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ที่มีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมข้าราชการและครอบครัวมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. มอบหมายให้ พันเอกโสภณ นันทสุวรรณ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) เป็นผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราขการจังหวัดลำปางเป็นประธาน พร้อมตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยได้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น