ป.ป.ส. เปิดบ้านต้อนรับทูตอินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนข้อมูลยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ย้ำการประสานความร่วมมือฯ

ป.ป.ส. เปิดบ้านต้อนรับทูตอินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนข้อมูลยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ย้ำการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานให้การต้อนรับ นายวีรก้าลีอาโน นาฮาน ผู้ช่วยทูตฝ่ายกิจการอัยการ ประจำสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ประเทศไทย โดยได้แนะนำตัว พร้อมหารือข้อราชการเพื่อประโยชน์ต่อความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซียต่อไป ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

ในการนี้ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ปส. ได้กล่าวต้อนรับ นายวีรก้าลีอาโน นาฮาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย รวมถึงแนวทางการควบคุมพืชเสพติดของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด รวมทั้งเมื่อเร็วๆ นี้ ประเทศไทยได้ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด เพื่อประโยชน์ของประชาชนซึ่งทราบมาว่าพืชกระท่อมเป็นพืชท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วไปทางพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงอินโดนีเซียด้วย

ในส่วนของสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศอินโดนีเซียพบว่ารูปแบบการใช้ยาเสพติดในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ประเทศอินโดนีเซียมุ่งเน้นการควบคุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของยาเสพติดทั้งในรูปแบบสารสกัดจากพืชเสพติดและยาเสพติดสังเคราะห์ นองจากนี้ประเทศอินโดนีเซียยังถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดโดยเฉพาะ “ไอซ์” ต่อไปยังประเทศที่สามผ่านการขนส่งทางทะเล ซึ่งเป็นผลกระทบลักษณะเดียวกับที่ประเทศไทยได้รับ โดยทั้ง 2 ผ่ายต่างเห็นพ้องกันว่านอกจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างใกล้ชิดแล้ว การดำเนินการเชิงรุก เพื่อสกัดกั้นสารตั้งต้น ไม่ให้เข้าไปยังแหล่งผลิต และการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดแพร่กระจายในประเทศต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ นายวีรก้าลีอาโน นาฮาน ยังได้แสดงความขอบคุณเลขาธิการ ป.ป.ส. และ คณะผู้บริหาร สำหรับ การต้อนรับพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านยาเสพติดระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “สำนักงาน ป.ป.ส. มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและยินดีสนับสนุนการดำเนินงานด้านยาเสพติดทุกด้านกับประเทศอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยและอินโดนีเซีย การตรวจพิสูจน์สารเสพติด การบังคับใช้กฎหมาย หรือการสนับสนุนด้านความร่วมมือต่างๆ ต่อไปในอนาคต”

ร่วมแสดงความคิดเห็น