แลนด์มาร์คใหม่! กรมทางหลวง เปิดใช้สะพานกิ่วลมบนทางหลวงหมายเลข 1263 ตอนขุนยวม – ปางอุ๋ง

กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานกิ่วลมบนทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม – ปางอุ๋ง ที่กม.18+580 โดยสะพานมีความยาว 160 เมตร ขนาดทางรถกว้าง 13 เมตร งบประมาณก่อสร้าง 70.31 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าสะพานกิ่วลมจะถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากสะพานมีความงดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาวสามารถมองเห็นทะเลหมอกและวิวทิวทัศน์ของยอดเขาสลับไปมาระหว่างการขับขี่อีกด้วย
สำหรับทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม – ปางอุ๋ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีระยะทาง 20.52 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน กับ ทางหลวงหมายเลข 1088 ออบหลวง – แม่ซา ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชม.)

ร่วมแสดงความคิดเห็น