ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำครู ร.ร.บ้านแม่แรม และ ร.ร.บ้านห้วยฮ่อม อบรมทางไกลเพื่อพัฒนาคุณธรรม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนบ้านแม่แรม โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม เข้ารับการอบรมทางไกลผ่าน Google Meet “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู”
เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
“โครงการกองทุนการศึกษา” กลุ่มจังหวัดพะเยา จังหวัแพร่ และจังหวัดน่าน ในการดูแลของนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น