กอ.รมน.จ.น่าน สนับสนุนโครงการน้ำพางโมเดล

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2564 เวลา 09.00 น.ที่โครงการน้ำพางโมเดล ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รอง ผอ.รมน.จ.น่าน (ทหาร) ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกผู้ผลิตรายการ “เดินหน้าปฏิรูป” ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันที่ 17 ธ.ค.64 เวลา 16.30  น. ในการถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยชุมชนท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการพัฒนาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

ในโอกาสนี้ พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รอง ผอ.รมน.จ.น่าน (ทหาร) ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องบทบาทของ กอ.รมน.จ.น่าน ในการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้และการส่งเสริมการปลูกไม้ผล และพืชทดแทนการปลูกข้าวโพด ได้แก่ มะม่วงหินพานต์ กาแฟ โกโก้ ปาล์ม เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม”โครงการน้ำพางโมเดล” ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน การปฏิบัติเป็นไปโดยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น