เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจยาเสพติดแม่ทา จ.ลำพูน ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนรถยนต์เก๋งยางระเบิดจึงได้ช่วยเปลี่ยนยางรถจนสามารถเดินทางต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.
เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจยาเสพติดแม่ทา จ.ลำพูน ได้ให้ความช่วยเหลือรถยนต์เก๋งยางระเบิดอยู่บริเวณข้างถนนฝั่งขาเข้าลำพูนก่อนถึงด่านตรวจฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร โดยผู้ขับขี่ได้เดินทางจาก กทม.จะไปยังจังหวัดเชียงใหม่ จนท.ตร.ด่านตรวจฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเปลี่ยนยางรถให้จนสามารถเดินทางต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น