เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมตักบาตรบนเมก

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ นำโดยนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษาและเจ้าหน้าที่กองช่าง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง สโมสรไลออนส์แพร่ สโมสรโรตารี สโมสรโรตารีเวียงโกศัย สโมสรฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ด ชมรมร้านอาหารแผงลอยและพี่น้องประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมก ณ บริเวณประตูชัยกำเเพงเมืองแพร่ (เมก) เพื่อร่วมสร้างบุญสร้างกุศลและเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยวันนี้เป็นการออกรับบิณฑบาตจากคณะพระสงฆ์วัดชัยมงคล พร้อมทั้งรณรงค์การใช้ตระกร้าหรือถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการใส่ของทำบุญตักบาตร การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง รักษาอัตลักษณ์การแต่งกายของจังหวัดแพร่และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น